Barnehagens personale og styre

Personale

Merete Østerdal Wanggaard

Asst Styrer
merete@nakuhelbarnehagen.no

Helsesportspedagog med bachelorgrad innenfor idrett, friluftsliv og helse. 

Ansatt i NaKuHel-barnehagen, august 2013.

I abeidsplassbasert utdanning for å bli barnehagelærer.

Zack Zacour

Avdelingsleder, Tangen
zack@nakuhelbarnehagen.no

Mastergrad i offentlig administrasjon.

SFO-styrer, Hvalstad skole, august 2001 - april 2007.

Styrer, Høgås barnegård, april 2007 - januar 2008.

Ansatt styrer i NaKuHel-barnehagen, februar 2008 - juli 2019.

Kathinka Malmer

Pedagogisk leder, Tangen

Barnevernspedagog med videreutdanning i personal- og kompetanseledelse. 

Ansatt pedagogisk leder i NaKuHel-barnehagen, januar 2008.

Christina Johre

Pedagog, Tangen

Barnehagelærer.

Ansatt pedagog i NaKuHel-barnehagen, august 2018.

Hanna Bjerke

Pedagog, Tangen

Barnehagelærer.

Ansatt i NaKuHel-barnehagen, august 2019.

Martine Wilhelmsen

Pedagogisk medarbeider, Tangen

Ansatt pedagogisk medarbeider i NaKuHel-barnehagen, august 2018.

Helga Grefsrud

Barneveileder, Tangen

Ansatt barneveileder i NaKuHel-barnehagen, august 2007.

Hunden Rugby

Pedagogisk medarbeider, Tangen

Ansatt i NaKuHel-barnehagen, januar 2009.

Kristian Gjørv

Pedagogisk leder, Skaugum
kristian@nakuhelbarnehagen.no

Barnehagelærer.

Ansatt pedagogisk leder i NaKuHel-barnehagen, august 2011 - juli 2013.

Mastersgrad pedagogi.

Ansatt pedagogisk leder i NaKuHel-barnehagen, august 2018.

Chris Nerland

Pedagogisk medarbeider, Skaugum

Ansatt pedagogisk medarbeider i NaKuHel-barnehagen, august 2018.

Christine Birch-Olsen

Pedagogisk medarbeider, Skaugum

Utdannet fagarbeider.

Ansatt i NaKuHel-barnehagen, april 2018.

Styret