Om oss

Formål

NaKuHel-barnehagen skal gi barna mulighet for, og inspirasjon til, lek og læring under tilsyn av lyttende og dedikerte voksne. Samtidig får barna gode utviklingsmuligheter med fokus på natur, kultur og helse.

Avdelingene våre

NaKuHel friluftsbarnehage

NaKuHel barnehage er vår norsk-språklige avdeling med barn i alderen 1 – 6 år. Snart skal vi holde oss til et helt nytt bygg på Nedre Sem. Likevel vil vi fortsette å benytte vår utebase Tangen - den røde husmannsplassen ute på odden ved Semsvannet. Hvis vi ikke er der, er vi ute i naturen rundt Semsvannet. Barnehagen er nært tilknyttet NaKuHel-senteret og dette er med på å sikre et mangfoldig og unikt barnehagetilbud.


NaKuHel International Preschool

NaKuHel International Preschool er vår engelsk-språklige avdeling med barn i alderen 3 – 6 år. De holder til på Sem Grendehus. Barnehagens formål gjelder også "internasjonale" barn som tilbys tilsvarende utviklingsmuligheter på engelsk. Forskjellen er at NaKuHel International Preschool forbereder barn på start i engelsk-språklige skoler istedenfor norske barneskoler.

For å få vite mer om NaKuHel International Preschool besøk www.nakuhelpreschool.no.

Bemanning og rekruttering

De ansatte er NaKuHel-barnehagens største ressurs. Vår bestyrer Zack Zacour deltar aktivt i hverdagen og bidrar sterkt til å skape et godt arbeidsmiljø. Personalgruppen er lojal, stabil og kompetent og vi kjenner hverandre svært godt. Vi er trygge på barnehagens rutiner og vi utfyller hverandre godt i samsvar med barnehagens konsept, verdier og visjon.

Er du interessert i å jobbe i NaKuHel-barnehagen, så er du velkommen til å ta kontakt med bestyrer Zack Zacour på epost zack@nakuhelbarnehagen.no.

Hva er NaKuHel?

NaKuHel står for Natur-Kultur og Helse. Disse tre elementene utgjør fundamentet i vår hverdag, våre aktiviteter og vår pedagogikk. Vår nære tilknytning til NaKuHel-senteret er med på å forme vårt mangfoldige og unike barnehagetilbud.

NaKuHel er en frittstående organisasjon for folkehelse og helsefremmende virksomhet. Hovedmålsettingen er å legge til rette for helsefremmende fellesskap basert på glede og aktivisering gjennom mestring, mening, balanse, glede og livskvalitet i egne liv. NaKuHel er en organisasjon som i hovedsak drives av frivillighet i tillegg til ansatte og personer på arbeidstrening.

Siden opprettelsen i 1994, utviklet NaKuHel-senteret seg til å bli en møteplass med tilbud om aktiviteter for forskjellige deler av befolkningen. Brukerne spente over store aldersgrupper, men de yngste var underrepresentert.  Dette, kombinert med et behov for gode barnehagetilbud, førte til at NaKuHel-barnehagen ble opprettet 1. august 2007.