Om oss

Formål

NaKuHel-barnehagen skal gi barna mulighet for, og inspirasjon til, lek og læring under tilsyn av lyttende og dedikerte voksne. Samtidig får barna gode utviklingsmuligheter med fokus på natur, kultur og helse.

Avdelingene våre

NaKuHel friluftsbarnehage består av 2 avdelinger for barn i alderen 1 - 6 år.  Barnehagen holder til i nytt bygg på Nedre Sem.

NaKuHel friluftsbarnehage, Avdelingen Tangen

Tangen er et frilufts tilbud for barn i alderen 3 – 6 år. De benytter seg av vår utebase Tangen - den røde husmannsplassen ute på odden ved Semsvannet. Hvis de ikke er der, er de ofte ute i naturen rundt Semsvannet. Denne avdelingen er nært tilknyttet NaKuHel-senteret, og dette er med på å sikre et mangfoldig og unikt barnehagetilbud.

NaKuHel friluftsbarnehage, Avdelingen Skaugum

Skaugum er et frilufts tilbud tilpasset barn i alderen 1 – 2 år. De er også veldig ofte ute, og har et opplegg som sikrer en lett overgang til storebarns avdeling Tangen.

Bemanning og rekruttering

De ansatte er NaKuHel-barnehagens største ressurs. Personalgruppen er lojal, stabil og kompetent og vi kjenner hverandre svært godt. Vi er trygge på barnehagens rutiner, og vi utfyller hverandre godt i samsvar med barnehagens konsept, verdier og visjon.

Er du interessert i å jobbe i NaKuHel-barnehagen, så er du velkommen til å ta kontakt med styrer Merete Østerdal Wanggaard på epost merete@nakuhelbarnehagen.no

Hva er NaKuHel?

NaKuHel står for Natur, Kultur og Helse. Disse tre elementene utgjør fundamentet i vår hverdag, våre aktiviteter og vår pedagogikk. Vår nære tilknytning til NaKuHel-senteret er med på å forme vårt mangfoldige og unike barnehagetilbud.

NaKuHel er en frittstående organisasjon for folkehelse og helsefremmende virksomhet. Hovedmålsettingen er å legge til rette for helsefremmende fellesskap basert på glede og aktivisering gjennom mestring, mening, balanse, glede og livskvalitet i egne liv. NaKuHel er en organisasjon som i hovedsak drives av frivillighet i tillegg til ansatte og personer på arbeidstrening.

Siden opprettelsen i 1994, utviklet NaKuHel-senteret seg til å bli en møteplass med tilbud om aktiviteter for forskjellige deler av befolkningen. Brukerne spente over store aldersgrupper, men de yngste var underrepresentert.  Dette, kombinert med et behov for gode barnehagetilbud, førte til at NaKuHel-barnehagen ble opprettet 1. august 2007.