Barnehagen vår

Barnehagen vår ligger kun 5 min. unna Asker sentrum med bil, i fantastiske naturomgivelser ved Semsvannet. Barna leveres og hentes foreløpig på NaKuHel-senteret i Semsveien 168. På odden nede ved vannet ligger den gamle husmannsplassen Tangen, utebasen vår, som vi besøker 3 dager i uken. Det er vi i personalet som tar barna i samlet flokk til Tangen og tilbake til NaKuHel-senteret, ikke foreldre. Snart blir vi i et helt nytt barnehagehus i Semsveien 152, på Nedre Sem gård.

Her er et "interaktiv" kart som viser NaKuHel-senterets beliggenhet.