Balanse - kropp og sjel

Konsept og pedagogikk

Barnehagen skal gi barna mulighet for, og inspirasjon til, lek og læring under tilsyn av lyttende og dedikerte voksne. Samtidig får barna gode utviklingsmuligheter med fokus på natur, kultur og helse.

Visjon

En barnehage med sjel!

I NaKuHel-barnehagen ønsker vi at hverdagen skal preges av glede og humor for barn og voksne. Barna skal ha tid og rom for god lek og sjelelig utvikling i et trygt og godt miljø ute i det fri. I den frie leken foregår det mye læring og utvikling, samt at barna gjennom å bruke naturen som lekeplass får utviklet motorikk, balanse og kroppskontroll. Barna kommer daglig tett inn på naturen, og vi omgis av kjente og kjære gårdsdyr som hest, sau, ku og hund. Vi bruker naturen i våre aktiviteter, og lærer barna å sette pris på naturen og det den har å by på.

Satsningsområde Natur
Vi bruker naturen aktivt i våre aktiviteter, og lærer barna å sette pris på naturen og det den har å by på:

 • Turer i området rundt Semsvannet
 • Dyrking av grønnsaks- og blomsterhage
 • Turer i robåt
 • Ski-turer
 • Svømming
 • Fisking og isfiske
 • Bygging av f.eks. gapahuk
 • Bruk av hund i barnehagen
 • Naturkunnskap i praksis

Satsningsområde Kultur
Vi ønsker at barna gjennom forskjellige aktiviteter skal få kjennskap til ulike kulturelle verdier og uttrykk:

 • Maling
 • Rytmikk og musikk
 • Teaterlek
 • Utflukter til museer
 • Kjennskap til internasjonale kulturer

Satsningsområde Helse
Gjennom natur og kultur fremmes vår helse. Ved å lære å nyte naturen og forstå ulike kulturelle uttrykk vokser barnas selvfølelse, selvinnsikt og trivsel:

 • Bake brød
 • Tilberede hjemmelaget og sunn mat
 • Filosofi
 • Fysiske aktiviteter
 • Miljøbevissthet og økologi

Verdier

Våre forpliktende verdier gjør oss tydelige og driver oss fremover mot vårt formål.

Ta barna på alvor.

Bry deg om barna – Lytt til barna – Gi ansvar til barna – Hjelp barna – Undre deg med barna

Skap et positivt miljø.

Vær bestemt – Vær stødig – Vær fleksibel –  Fokuser på høflighet

Gi råd og oppmuntring.

Positiv tilbakemelding – Rollemodell - Konfliktløsning

Barnas regler

I tillegg har vi barnas regler, som de lærer seg tidlig i form av et felles kamprop

Alle får lov til å være med

Vi er snille og vennlige mot hverandre

Vi er alltid høflige

Vi stopper når vi hører "stopp"